Bakgrund

Företaget Smålandskap startades av mig, landskapsarkitekt / trädgårdsarkitekt Karin Abramsson Larsson, redan 1990. Innan dess var jag anställd som handläggande landskapsarkitekt på ett konsult- och entreprenörsföretag i Skåne.

Jag har även jobbat med landsbygdsutveckling som projektledare för företagsutveckling på landsbygden. Inriktningen har i huvudsak varit att bygga upp koncept kring natur och hälsa med utgångspunkt från forskningen om trädgårdsrehabilitering på Sveriges Lantbruksuniversitet. Det har bland annat resulterat i Grön Omsorg i Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) regi.
Smålandskap har sedan 2010 satsat fullt på planering och projektering av allt från privata trädgårdar till bostadsområden, torg, parker, lek, skola, företag och kulturmiljöer. Jag arbetar i Småland, Östergötland och i Mälardalen.

Kvalitet

Varje plats och varje människa har en unik möjlighet. Den vill jag plocka fram och utveckla för att skapa ett personligt engagemang hos de som bor eller verkar i miljön. Det är viktigt att jobba med hållbara lösningar som ger kvalitet åt platsen, både estetiskt, funktionellt och skötselmässigt. Jag är mån om att hitta rätt kvalitetsnivå vid varje uppdrag.

Samarbete

Smålandskap ingår i ett nätverk av samarbetspartners för att kunna erbjuda helhetslösningar till dig som kund när så krävs. Det kan bland annat handla om tekniska lösningar och konstnärlig utsmyckning.