Tjänster

Design av offentlig utemiljö, boende och trädgårdar


OFFENTLIG UTEMILJÖ
SOM PARK, TORG, LEK, SKOLA, FÖRETAG
OCH KULTURMILJÖER

Planering och projektering av nya och befintliga
miljöer från idéstadium till färdiga handlingar.

BOENDE I HYRES- OCH
BOSTADSRÄTTSOMRÅDEN,
ÄLDREBOENDE

Planering och projektering av nya och befintliga gårds-
miljöer, allt från den lilla bostadsgården till det
större bostadsområdet.

PRIVATA TRÄDGÅRDAR

Trädgårdsdesign för både nya och äldre trädgårdar,
allt från trädgårdsrådgivning till idéskisser och
detaljerade trädgårdsritningar.