Boende

Hyres- och bostadsrättsområden, äldreboenden


Några punkter att tänka på vid planering av hyres- och bostadsrättsområden samt äldreboenden
Omtanken om den yttre miljön kan leda till ökad gemenskap och trygghet men också minska skadegörelsen. Vid planering av bostadsområdens och bostadsrättsföreningars utemiljö finns det flera faktorer att ta hänsyn till.

✽ Titta på åldersstrukturer
✽ Planera inbjudande entréer som också skapar identitet.
✽ Ge innergårdarna goda förutsättningar för trivsel och samvaro. Gärna gröna oaser där man kan känna sig trygg och skyddad. Rumsbildningar med både växter och spaljéer.
✽ Utforma lekplatser för både små och stora barn så att de får utlopp för sin leklust.
✽ Se till att infarter och parkeringar ligger lättillgängliga men ändå med god framkomlighet för fotgängare och cyklister.
✽ Planera gångar och stigar så att man slipper gena över gräs och planteringar.
✽ Låta de individuella uteplatserna bli ombonade så att man har lust att vistas där.
✽ Ta vara på friska träd och buskar som kan integreras i den nya planen.
✽ Gärna spara naturinslag i området.
✽ Se till att växter och annat blir omhändertaget även efter ny- och ombyggnation.
✽ Använda tåligt material som klarar slitage.
✽ Se till att det är bra tillgänglighet för rörelsehindrade
✽ Planera in inslag som kan påminna om något från förr vid äldreboenden


Planering och ritningar

Smålandskap har lång erfarenhet att planera och projektera boendemiljöer. Utemiljöer som leder till ökad trivsel och välmående. Gärna i samråd med de boende. Det gäller både nya och befintliga miljöer där Smålandskap kan projektera allt från idéskisser till färdiga handlingar samt teknisk beskrivning.

Ring eller mejla för prisuppgift