Privata trädgårdar

Trädgårdsdesign för både nya och äldre trädgårdar


Trädgårdsrådgivning

Vid en trädgårdsrådgivning tittar vi på trädgårdens förutsättningar och möjligheter på plats. Det spelar ingen roll om du har en gammal eller ny trädgård.

Vi tittar på vad som kan sparas och vad som kan förändras eller hur det nya kan formas. Vi diskuterar val av material till uteplatser, gångar, murar och vilka växter som kan passa på de olika ställena i trädgården. Du kan även få lite skötselråd. Trädgårdsrådgivningen utgår alltid från dina önskemål!

Vid trädgårdsrådgivningen är det framförallt du som kund som antecknar vad som sägs. Det kan också bli några enkla skisser under tiden vi går runt och diskuterar trädgårdens utformning. De är inte skalenliga och kan därför inte fungera som ritningsunderlag.


Idéskiss Trädgård

Vi träffas och tittar på trädgårdens förutsättningar och bollar dina idéer.
Du tillhandahåller en grundplan som kallas tomtkarta där man ser tomtgränser och husets placering (kan erhållas från kommunen), helst gärna husritningar också. Oftast krävs kompletterande inmätningar av befintliga förhållanden, även höjder.

Tankar och idéer ritas ner i en trädgårdsskiss som visar på trädgårdens karaktär i sin helhet. Det innebär förslag på hur trädgården kan disponeras med gångar, uteplatser, rabatter med olika växtkaraktärer, var det kan behövas murar, trappor, belysning med mera. Vi diskuterar förslaget och jag gör de eventuella förändringar som önskas. Detaljerade material- och växtförslag ingår inte.


DETALJERADE TRÄDGÅRDSRITNINGAR

Detaljerade trädgårdsritningar utgör en bra grund att skickas ut som förfrågningsunderlag till trädgårdsanläggare som eventuellt ska genomföra det praktiska jobbet.


Situationsplan och höjdplan
Idéskissen ligger till grund för en detaljerad trädgårdsritning som kan kallas planritning, illustrationsplan eller situationsplan. I en detaljerad trädgårdsritning specificeras de olika ytorna som till exempel gångar, murar, gräs och planteringar beroende på vad som planerats utifrån idéskissen. I vissa fall behövs även en höjd-och måttplan.


Växtplan
Om du är osäker på vilka växter som passar och trivs i din trädgård är det lämpligt att göra en växtplan. Växterna anpassas efter dina visioner och ambitioner och naturligtvis efter växtplats och jordmån. Växterna ritas in i detalj i växtplanen. En växtlista upprättas med exakt antal av varje växt samt vilken storlek som bör väljas.