Trädgårdsdesign av en entré

Trädgårdsdesign av en entré

Häromdagen kom det ett mejl från Gryt. Det är väldigt kul att få mejl med bilder på förändringar som gjorts i en trädgård. Efter tankar, diskussioner och skisser för ett år sedan kom nu facit.

Det var framsidan vid huset som skulle göras om. Man ville göra något åt det besvärliga gruset vid entrén där tallarna släpper så mycket barr att det var besvärligt att få bort dem från gruset. Dessutom ville man placera in ett växthus, ha en fikahörna och plats för en massa krukor. För att platsen skulle kännas mer ombonad behövdes något mer än krukor och en spaljé planerades in. Det var inte mycket plats att spela med men jag tycker ändå att den fungerar bra med alla funktionerna och den nya markbeläggningen. Växthuset är inte på plats ännu men pinnarna visar var det kommer att stå.

Entré före


Grus, grus, grus och en tall som tar ljus och skräpar ner. Mycket av gruset dras in i huset.

Entré efter


Hoppas det syns hur fint smågatstenen omfamnar entrén. Den är i sin tur kantad av storgatsten. Visst finns det grus kvar men det känns betydligt “renare” intill entrén nu. Spaljén bildar en fin inramning till entrérummet utan att det stänger av den omgivande grönskan.

Gavelsidan före


Här ser man allt grus och en otydlig gräns mot grannen. Tallen nära huset åkte ner för att undvika en massa barr på taket och i gruset.

Gavelsidan efter


Mot grannen finns nu en spaljé som skyddar för insyn och är ett stöd för klängväxter. Växthuset kommer att ta en del plats men jag tror det blir en jättefin hörna för både fikamöbler och stora krukor. Man har valt en betongsten i samma färg som stor- och smågatstenen vid entrén. Storgatstenen smyger förbi längs med husväggen.

Smålandskap hjälper dig med trädgårdsdesign i stort och i smått!